Rioolgemaal Morsestraat geopend

Op 30 mei heeft Han van Olphen (Hoogheemraad) van het Hoogheemraadschap Delfland het gerenoveerde rioolgemaal aan de Morsestraat in Den Haag geopend. Het is nu één van de grootste, zo niet het grootste, rioolgemaal in Nederland. Tauw heeft een grote rol gespeeld bij de renovatie.

Rioolgemaal Morsestraat is één van de veertien rioolgemalen die ervoor zorgen dat het afvalwater van huishoudens en bedrijven uit de Haagse Regio wordt getransporteerd naar de afvalwaterzuiveringen van Delfland. Daar wordt het water gezuiverd voordat het wordt geloosd op zee.

Rol Tauw

Tauw is vanuit Segmeer VOF betrokken bij dit project. Segmeer is een samenwerkingsverband van Tauw, Grontmij, Royal Haskoning en Ingenieursbureau Rotterdam. Sinds 2000 is Segmeer betrokken bij twee grote adviesprojecten van het Hoogheemraadschap van Delfland: het transportsysteem van het Project Afvalwater Haagse Regio en de uitbreiding van de afvalwaterzuiveringsinstallatie De Groote Lucht. Tauw is verantwoordelijk voor het ontwerp (renovatie en nieuwbouw) van de gemalen, het aanvragen van de omgevingsvergunning, het opstellen van het bestek, het begeleiden van de aanbesteding en de directievoering gedurende de uitvoering.

Rioolgemaal Morsestraat

Het rioolgemaal Morsestraat (uit 1969) is deels gerenoveerd en deels vernieuwd. Bij de renovatie is de bovenbouw compleet vernieuwd en de oude onderbouwconstructie grotendeels behouden en hergebruikt. Om tijdens deze complexe renovatie de stabiliteit van de bestaande constructie te kunnen handhaven zijn deze werkzaamheden gefaseerd uitgevoerd. Daarbij zijn diverse maatregelen getroffen zoals het aanbrengen van stalen ondersteuningen en 320 ballastblokken in de kelders van het rioolgemaal. De nieuwe bovenbouw is ontworpen door de architect J.P. Boelema.

De renovatie was nodig om de toenemende hoeveelheid afval- en regenwater goed te kunnen afvoeren naar de zuiveringsinstallatie Houtrust, nu en in de toekomst. De 3 nieuwe transportpompen hebben de capaciteit van het gemaal vergroot tot 11.300 m3 per uur. Tevens zijn er 2 regenwaterpompen die het water voor tijdelijke opslag verpompen naar het regenwaterbassin met een capaciteit van nog eens 15.000 m3. In deze combinatie is rioolgemaal Morsestraat in capaciteit een van de grootste rioolgemalen van Nederland.

Morsestraat is het voorlaatste rioolgemaal dat Delfland uitbreidt om het afvalwatersysteem in Den Haag e.o. te verbeteren. Hiermee draagt Delfland bij aan de kwaliteit van het oppervlaktewater in de stad en aan die van het zeewater voor de kust.

Contact persoon: Henk van Buuren