Rioolincidentenplan voor gemeente Nieuwkoop

Tauw heeft een rioolincidentenplan opgesteld voor de gemeente Nieuwkoop. De brand bij Moerdijk heeft intussen het belang van een dergelijk plan aangetoond. Een rioolincidentenplan dient als noodplan om, in het geval van incidenten waarbij de riolering een rol speelt, de gevolgen voor het watersysteem en de volksgezondheid te minimaliseren.

Met een rioolincidentenplan heeft de gemeente een draaiboek voor incidenten als bijvoorbeeld gevaarlijke stoffen of verontreinigd bluswater in het riool lopen, als een rioolgemaal uitvalt of als er een breuk in het riool optreedt. Op basis van een aantal scenario's wordt beschreven welke stappen genomen moeten worden door medewerkers van de gemeente, tijdens en na het incident, en hoe de samenwerking en afstemming met de brandweer en het waterschap verlopen.

Het opstellen van het rioolincidentenplan is een goed voorbeeld van een project waarin Tauw haar deskundigheid op de gebieden van riolering en veiligheid combineert. De gemeente Nieuwkoop en het betrokken waterschap hebben laten weten zeer tevreden te zijn over het geleverde product en het doorlopen proces.

Contact persoon: Thijs Nix