Rioolwater verwarmt én koelt school in IJmuiden

 

Het Vellesan College uit IJmuiden is de eerste school in Nederland die riothermie gaat toepassen om het schoolgebouw op duurzame wijze te verwarmen én te koelen. Een initiatief van de gemeente Velsen, waarvoor Tauw de voorbereiding heeft verzorgd en de uitvoering begeleidt. 

 

Met de aanleg van de eerste buis van het riothermiesysteem op 9 december 2016 is de uitvoeringsfase officieel van start gegaan.  Wethouder duurzaamheid van de gemeente Velsen, Floor Bal en de rector van het Vellesan College, Marc Boelsma, waren samen met leerlingen van de school getuige bij dit bijzondere moment. Het riothermiesysteem wordt aangesloten op het bestaande klimaatsysteem van de nieuwbouw van de school en zal in april 2017 gereed zijn.

Riothermie

Riothermie hergebruikt warmte in het riool die grotendeels afkomstig is van huishoudelijk afvalwater (waaronder de douche en de was). Hierdoor kan het schoolgebouw gasloos worden verwarmd. Het systeem kan ook koude winnen uit het riool, waardoor de klaslokalen ook bij warme zomers een aangenaam binnenklimaat krijgen. Dit sluit aan bij de wens van het Vellesan College om de klimaatomstandigheden in de klassen te verbeteren. Daarnaast verbruikt de school zo minder energie en neemt ze verantwoordelijkheid voor het terugdringen van de CO2-uitstoot. De besparing zal ruim 23 ton zijn, vergelijkbaar met het rendement van 220 zonnepanelen of het gasverbruik van bijna negen huishoudens. 

Hoog rendement

Wethouder Floor Bal is enthousiast over het hoge rendement en de korte terugverdientijd van het het riothermiesysteem. 'Met riothermie voegen we in onze stad een niet-zichtbare, duurzame energieopwekker toe, aanvullend op onze windmolens en zonnepanelen. Weer een stap op weg naar Velsen klimaatneutraal.'

Mooie praktijkcase

Rector Marc Boelsma omarmt het initiatief van de Gemeente Velsen. 'Dit is een voorbeeld van slim werken met innovatieve technieken die hun rendement in de praktijk al hebben bewezen. De investering verdient zich in slechts 7,5 jaar terug. We maken ons op deze manier ook minder afhankelijk van schommelingen in de gasprijs. Bovendien is dit voor onze leerlingen natuurkunde en techniek een mooie praktijkcase.' 

Logisch concept

Wethouder Floor Bal vindt riothermie 'een logisch concept'. 'Het riool is er al en de techniek is beschikbaar. Dus waarom zouden we warmte weggooien als je het kunt hergebruiken? Met een paar relatief eenvoudige stappen kun je praten over duurzaamheid omzetten in duurzaam doen. Meerdere locaties in Velsen lenen zich voor riothermie, er zijn tal van gebouwen die hier ook hun voordeel mee kunnen doen. Samen zijn we beter voorbereid op duurzaam omgaan met de toenemende vraag maar verminderde beschikbaarheid van energie.'

Rol van Tauw

Tauw heeft voor de gemeente - via een riothermiekansenkaart - in kaart gebracht waar kansen liggen om energie uit afvalwater terug te winnen. Vervolgens is de technische haalbaarheid uitgewerkt.  Daarna zijn we voor de gemeente en het Vellesan College op zoek gegaan naar de juiste partijen om het riothermiesysteem te realiseren. De keuze is gevallen op FRANK GmbH en DTI Technisch Installatiebureau. Samen met alle partijen heeft Tauw de gehele technische uitwerking voorbereid en verzorgt nu ook het toezicht op de realisatie. Tenslotte hebben we voor het gehele project een subsidieaanvraag ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Tauw is trots een bijdrage te mogen leveren aan de duurzaamheidsambities van de gemeente Velsen. 'Mooi dat we samen met alle betrokken partijen handen en voeten mogen geven aan dit bijzondere project', aldus Simon Bos van Tauw.

Meer informatie

Meer informatie + een filmpje over dit project is te vinden op de website van de gemeente Velsen
Kijk op onze website voor meer informatie over de werking van Riothermie
Zie ook: Zwembad Urk gasloos verwarmd dankzij riothermie

Contactpersoon: Simon Bos