Risicomanagement 2.0: meer aandacht voor houding en gedrag in projecten

In 2013 zijn Tauw en Kessels & Smit gestart met de ontwikkeling en toepassing van Risicomanagement 2.0. Een aanpak waar interactie, houding en gedrag centraal staan.

De praktijk van alle dag laat veel problemen zien in de samenwerking tussen partijen onderling: geschillen en arbitrages, planningen die niet gehaald worden en budgetten die overschreden worden. Een tastbaar gevolg zijn hoge faalkosten (circa 10% in de bouwsector). Daarnaast een moeizame samenwerking en niet te onderschatten: een enorme ophoping aan frustraties, met ineffectieve samenwerking als gevolg.

Risicomanagement 2.0

Bij Risicomanagement 2.0 is er niet alleen aandacht voor de technische aspecten van bouwen,
maar ook aandacht voor de relationele kant van de sector: alles wat raakt aan zaken als samenwerking, communicatie en verwachtingenmanagement. Het is een proces waarin we werken aan effectiviteit, openheid en meer oog voor elkaars belangen.

Onze ervaringen

Tauw en Kessel & Smit hebben veel ervaring opgedaan met de toepassing van Risicomanagement in projecten. In het artikel De softe kant van het harde werk: pleidooi voor meer aandacht voor houding, gedrag en interactie in de bouwsectorvbuyop (uit: Opleiding en Ontwikkeling, nr.6, 2014) delen Henberto Remmerts van Tauw en Marloes de Jong van Kessels & Smit hun ervaringen.

Contactpersoon: Henberto Remmerts en Manja Buijen