Ruim 200 Tauw-medewerkers nemen deel aan Generieke Poortinstructie

Vanaf 1 april 2019 wordt de Generieke Poortinstructie ingevoerd voor bedrijven en bouwplaatsen die zijn aangesloten bij de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCV). Op initiatief van de GCV wordt er één poortinstructie ingevoerd, zodat er meer duidelijkheid komt over het gewenste veiligheidsgedrag op de verschillende bouwplaatsen. Tauw juicht dit initiatief toe en heeft deze instructie breed binnen de organisatie uitgezet.

Met de invoering van de Generieke Poortinstructie hoeven bouwplaatsmedewerkers zich niet meer voor elke bouwplaats afzonderlijk voor te bereiden met een aparte poortinstructie. Er is nu één poortinstructie voor alle op de GCV aangesloten bouwplaatsen, waarvoor men zich jaarlijks kan certificeren. De Generieke Poortinstructie bestaat uit een instructiefilm, een toelichting en een kort examen van tien vragen. Uiteraard wordt er voorafgaand aan de werkzaamheden op deze bouwplaatsen nog wel een projectspecifieke instructie verzorgd.

Tauw heeft besloten om de ruim 200 medewerkers die regelmatig op bouwplaatsen komen (waaronder toezichthouders, milieukundig begeleiders, ecologen, directievoerders en milieukundig adviseurs) vroegtijdig voor te bereiden op de Generieke Poortinstructie. Zij hebben inmiddels allemaal een uitnodiging gehad om de poortinstructie te volgen.

De Generieke Poortinstructie geldt voor medewerkers van hoofdaannemers, onderaannemers, leveranciers, opdrachtgevers, vertegenwoordigers, ingenieursbureaus, en ingehuurde en ingeleende krachten die op de bouwplaats werkzaamheden verrichten.

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.