Ruimte voor energie: aan de slag met de Regionale Energie Strategieën in Noord-Holland

Negen deelregio’s in Noord-Holland zijn bezig met de voorbereiding van een Regionale Energie Strategie (RES)

22 juli 2019

22 juli 2019 - Gemeentes, provincie, waterschappen, netbeheerders, energiecoöperaties, woningcoöperaties en andere partijen werken samen aan deze Regionale Energie Strategie (RES). Het consortium APPM, Tauw, Decisio, CE Delft en Generation Energy ondersteunt dit traject in opdracht van een programmaorganisatie RES (opgezet vanuit 29 gemeentes, provincie Noord-Holland en drie waterschappen). Het consortium zorgt voor inhoudelijke en procesondersteuning en organiseert werkateliers om uiteindelijk samen met alle betrokkenen tot een RES per energie-regio te komen.

Van een foto naar een bod voor de RES

In het Klimaatakkoord is aangegeven dat – na ondertekening van het Klimaatakkoord – elke regio in Nederland een Regionale Energie Strategie (RES) opstelt. De RES is een document waarin de energieregio beschrijft hoe en waar ze duurzame elektriciteit (zon en wind) opwekken, en hoe ze de warmtetransitie (duurzame alternatieven voor aardgas) mogelijk maken, evenals de opslag en infrastructuur voor energie en warmte. De tijd tot aan de ondertekening van het Klimaatakkoord gebruiken de deelregio’s om zich voor te bereiden op de RES.

Het consortium begeleidt de energieregio’s om tot een concept RES te komen, een realistische ambitie. De eerste stap is om de huidige situatie in beeld te brengen in een ‘foto’. De foto laat in begrijpelijke kaarten en cijfers zien: wat is het energiegebruik van nu, hoe ontwikkelt dit zich tot 2030, waar liggen welke (technische) opwekpotenties voor warmte en elektriciteit. Ook staan de op dit moment geldende ruimtelijke beperkingen op kaart die relevant zijn voor de uitwerking van de RES-en.

In een aantal werkateliers zijn de kaarten aangevuld en aangescherpt met de input van gemeentes, netbeheerders en andere partijen. In een tweede stap (na de zomer van 2019) helpen we de deelregio’s om verkennende scenario’s uit te werken en te verbeelden. Met deze scenario’s kan iedere deelregio onderzoeken wat de inpasbaarheid, wenselijkheid en effecten zijn van duurzame opwek in bepaalde gebieden. In stap 3 worden de scenario’s lokaal, per gemeente, verrijkt en getoetst door lokale partijen en inwoners. Tenslotte wordt dit in stap 4 bij elkaar gebracht naar een bod (ambitie) per energieregio.

Kennis en ervaring bundelen

Alle partijen in het consortium begeleiden de werkateliers. We bundelen onze inhoudelijke kennis en ervaring op het gebied van energie- en warmtesystemen en technisch-economische analyses (CE Delft), energie en ruimtelijke opgaves en analyses (Generation Energy), ruimtelijke opgaves, landschap en natuur (Tauw), maatschappelijke kosteneffectiviteit en scenariostudies (Decisio) en procesmanagement (APPM).

Alle partijen in het consortium begeleiden de werkateliers. We bundelen onze inhoudelijke kennis en ervaring op het gebied van energie- en warmtesystemen en technisch-economische analyses (CE Delft), energie en ruimtelijke opgaves en analyses (Generation Energy), ruimtelijke opgaves, landschap en natuur (Tauw), maatschappelijke kosteneffectiviteit en scenariostudies (Decisio) en procesmanagement (APPM).

Voor meer informatie zie ook de projectwebsites:
https://energieregionhz.nl/
https://energieregionhn.nl/

Heeft u vragen naar aanleiding van dit nieuwsbericht?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.