RWS leefomgeving Bodem+ en Tauw slaan handen ineen

RWS Leefomgeving Bodem+ heeft voor het eerst haar bodem- en ondergrondvraagstukken integraal op de markt gezet. Advies- en ingenieursbureau Tauw, deelnemer van de SamenwerkingsOvereenkomst Ingenieursdiensten (SO3), heeft deze opdracht gegund gekregen. 

Bij de uitvoering van haar taken heeft Rijkswaterstaat te maken met wet- en regelgeving op het gebied van bodem, grond en bouwstoffen. Zowel de landelijke taken voor bodem, grond en bouwstoffen als beleidsondersteunende- en adviestaken zijn belegd bij RWS leefomgeving Bodem+. Voor de uitvoering van deze taken gaan Tauw en RWS leefomgeving Bodem+ intensief samenwerken.

De onderwerpen binnen deze opdracht variëren van helpdesk Bodem, wettelijke taken tot ondersteuning van het RWS Expertise Centrum Bodem (ECB) en het Uitvoerings Programma Bodemconvenant.

Startbijeenkomst

Op 30 mei 2017 hebben de teams van RWS en Tauw zich aan elkaar voorgesteld. Ook hebben ze hun verwachtingen en vertrouwen wat betreft bodem- en ondergrondvraagstukken naar elkaar uitgesproken.

Daarnaast gaan Tauw en Rijkswaterstaat samenwerken bij de realisatie van speerpunten die gaan over de rol van bodem en ondergrond van gemeenschappelijke maatschappelijke opgaven, zoals klimaatadaptatie, energietransitie, circulaire economie en natuurlijk kapitaal.

Uitvraag

In de uitvraag lag de nadruk op samenwerken en visie op maatwerk. Op beide punten scoorde Tauw goed. Juist de kracht om de verschillende onderwerpen integraal te benaderen, zodat heel Rijkswaterstaat voordeel heeft van de te leveren producten, is positief beoordeeld’, aldus Gilbert Boerenkamp, afdelingsmanager RWS leefomgeving Bodem+.

Contactpersoon: Hein Veldmaat

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.