Samenwerking Tauw en Expload bij conventionele explosieven

Tauw heeft een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met Expload, een adviesbureau dat gespecialiseerd is in explosieven gerelateerde vraagstukken. Expload levert specifieke expertise aan Tauw, andersom levert Tauw onder andere tekenaars, adviseurs, bestekschrijvers, toezichthouders en directievoerders aan Expload voor hun projecten.

In Nederland worden maar al te vaak conventionele explosieven onverwacht aangetroffen tijdens werkzaamheden. Dit zijn de explosieven die na de Tweede Wereldoorlog in de bodem of in watergangen zijn achtergebleven. Tauw heeft de kennis in huis om een onafhankelijk advies te kunnen geven over explosievenopsporing en begeleidt klanten van begin tot eind door het proces.

Samenwerking

Inmiddels heeft Tauw samen met Expload al bij verschillende projecten geadviseerd, tot tevredenheid van de opdrachtgevers. Meerwaarde van de exclusieve samenwerking is dat de specifieke kennis op het gebied van ongesprongen explosieven van Expload wordt gecombineerd met de specifieke kennis van Tauw op het gebied van civiele techniek, bodemonderzoek, risicomanagement, aanbestedingen en uitvoering. Daarnaast heeft Tauw zelf ook kennis van ongesprongen explosieven in huis waardoor de continuïteit naar de klant wordt gewaarborgd.

Contact persoon: Stefan Zomers