Saniwijzer geeft inzicht in nieuwe vormen van afvalwaterbehandeling

De komende jaren zijn flinke investeringen nodig in riolering en afvalwaterzuivering. Naast de conventionele sanitatiesystemen zijn daarvoor steeds meer alternatieve, systemen beschikbaar die goedkoper, duurzamer en effectiever kunnen zijn. De nieuwe website Saniwijzer.nl van STOWA en Stichting RIONED laat de mogelijkheden zien. Tauw heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van de Saniwijzer.

Nieuwe sanitatie

Gemeenten en waterschappen investeren doorlopend in de aanleg en het beheer van de riolering en afvalwaterzuiveringsinstallaties. Gezien de toenemende leeftijd van de systemen brengt vervanging aanzienlijke kosten met zich mee. Daarom loont het de moeite te kijken of er alternatieve sanitatievormen mogelijk zijn. Bijvoorbeeld door afvalwater op gebouw- of wijkniveau in te zamelen, het uit te splitsen in zwart, geel of grijs water of juist te mengen met andere afvalstromen, of door het dicht bij de bron te verwerken.

De Saniwijzer

De nieuwe website Saniwijzer biedt gemeenten en waterschappen uitgebreide informatie over nieuwe sanitatie, van wet- en regelgeving en technische achtergronden tot en met voorbeelden van toepassingen van nieuwe sanitatie, zoals in woningen (in zowel stedelijk gebied als buitengebied), kantoren en ziekenhuizen. Ook biedt de website ruimte om kennis van en ervaringen met de verschillende systemen te delen.

De Saniwijzer is tot stand gekomen door samenwerking tussen STOWA, Stichting RIONED, Tauw, LeAF, Waternet en MWH. 

Tauw en nieuwe sanitatie

Tauw is gevraagd bij te dragen aan de ontwikkeling van de Saniwijzer vanwege onze brede kennis en expertise op het gebied van nieuwe sanitatie. Kijk voor uitgebreide informatie over onze expertise op Tauw en nieuwe sanitatie.

Contactpersoon: Paul Telkamp