Schaduwmodel voor efficiënt onderhoud stadswateren

De groei van water- en oeverplanten is sterk afhankelijk van de hoeveelheid licht. Tauw heeft voor de gemeente Utrecht een model ontwikkeld dat de schaduw in stadwateren inzichtelijk maakt om onderhoudskosten te verlagen en de potentie voor natuurwaarden te behouden en te benutten.

In sterk beschaduwde wateren groeien doorgaans weinig waterplanten. Het schaduwmodel (een GIS-module) maakt een inschatting van de invloed van bomen (beschaduwing en bladval) en gebouwen (schaduw) op het watersysteem (water en oever) en geeft daarmee aan welke streefbeelden (on)mogelijk zijn en of aangepast onderhoud gewenst is. Hiermee heeft de beheerder een instrument in handen om het beheer en onderhoud nauwkeurig af te stemmen op kansen voor bijzondere (oever)vegetaties en de onderhoudsbehoefte van de watergangen.

Contact personen: Pim de Kwaadsteniet en Carolien Wegstapel