Scholen enthousiast over gastlessen Tauw tijdens Geoweek

Tauw heeft op verschillende scholen gastlessen gegeven in het kader van de Geoweek, een initiatief van het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap om leerlingen van 10 tot 15 jaar kennis te laten maken met de meer technische kant van aardrijkskunde.

Tauw organiseerde voor verschillende basisscholen en het VMBO activiteiten om leerlingen kennis te laten maken met de bodem. Dit werd zowel door de schoolleiding als de leerlingen als zeer positief ervaren.
Op basisschool CBS de Wegwijzer in Westerbork en basisschool Lambertus in Swalmen konden de leerlingen kennismaken met diverse bodemsoorten zoals zand, klei, veen en leem. Ook hebben ze een proefje gedaan om de doorlatendheid van de bodem te testen. In de ‘achtertuin’ van hun school konden de leerlingen zelf grondboringen en waterpeilingen doen. Sommigen hebben zelf een boring tot 4 meter geplaatst! De meeste leerlingen vonden het erg leuk om een kijkje in hun eigen bodem te nemen. Basisschool Lambertus in Swalmen heeft een filmpje gemaakt van de activiteiten.

Ook de leerlingen van vwo1 van het Dr. Nassau College in Gieten konden ‘voelen’ aan de verschillende grondsoorten. Vervolgens zijn ze op diverse locaties in de omgeving van de school het veld ingegaan om een boring te doen. Van de grondmonsters die ze hebben genomen, moeten de leerlingen later nog een boorprofiel opstellen. Ook hebben ze de opdracht gekregen om een verslag te maken over wat ze allemaal gedaan, gezien en geleerd hebben. Iedereen was erg enthousiast, en Tauw is gevraagd om volgend jaar terug te komen.