Scholieren ontdekken watersector tijdens Wereld Water College

Tijdens Wereld Water College op 12 oktober hebben meer dan 1100 middelbare scholieren kennis gemaakt met de watersector op de campus van Wageningen University & Research. Een initiatief van de Topsector Water in samenwerking met (kennis)organisaties en bedrijven om jongeren te enthousiasmeren voor de watersector. Tauw liet de scholieren, via de touch table, zien waar water naartoe stroomt bij extreme regelval en waar dit overlast geeft.

WaterXperiences

Op de Wageningen Campus was een grote ruimte met ‘WaterXperiences’ ingericht waar de scholieren allerlei facetten van werken aan water konden ontdekken. Door elke Xperience werden ze uitgedaagd na te denken over de mogelijkheden van de watersector. Zo konden ze bootjes bouwen die varen op solar energie, een eigen weerstation bouwen, energie opwekken met zoet en zout water, trouwtrekken met schepen en nog veel meer.

Johannes Weemstra en Koort Verveld van Tauw informeerden de scholieren over het werkveld water binnen Tauw. Zij lieten via de touch table ondermeer de gevolgen zien van extreem zware regelval in stedelijk gebied. De scholieren konden hun eigen huis opzoeken en aan de hand van de wateroverlastlandschapskaart (WOLK) de gevolgen van extreme neerslag zichtbaar maken in stedelijk gebied. ‘Een leuke, leerzame en interactieve manier om onze leerlingen wat over stedelijke wateroverlast bij te brengen', aldus een enthousiaste leraar die met zijn leerlingen meeliep.

Toekomst van water

De Nederlandse watersector is een TOPsector met vele kansen en mogelijkheden. Dat Nederland
wereldwijd bekend staat als ‘Waterland’ helpt zeker bij het vinden van opdrachten en veroveren
van markten. In de watersector wordt water niet voor niets ‘het blauwe goud’ genoemd. Jaarlijks trekken steeds meer mensen naar de steden en die liggen in vruchtbare en veelzijdige gebieden zoals aan de monding van een rivier; delta steden. Als grond niet duurzaam gebruikt wordt dan verslechterd de natuur zodanig dat er binnen een afzienbare periode niet meer geleefd kan worden. Denk aan overstromingen, bodemdaling en of veel minder oogst door verzilting van grondwater. Kortom, water speelt een grote rol op heel veel gebieden.

Meer informatie over onze expertise op het gebied van water: www.samenwerkenmetwater.nl.

Contactpersonen: Johannes Weemstra en Koort Verveld