Schoolplein voorziet in energie

Op het schoolplein van basisschool Villa60 in Eefde is donderdag 15 september 2011 een nieuw energieconcept gepresenteerd. Door de stoeptegels van het schoolplein te voorzien van piëzo-elementen, wekken kinderen spelenderwijs energie op. Het idee is van advies- en ingenieursbureau Tauw.

Piëzo is een materiaal dat trillingen omzet in energie. Als de tegels van het schoolplein voorzien worden van piëzomateriaal wekken spelende schoolkinderen energie op. De opgewekte energie kan bijvoorbeeld gebruikt worden om veiligheidsvoorzieningen bij de school te voorzien van stroom. Dat kan (LED) verlichting zijn of knipperlichten, die een aantal meter voor de oversteekplaats staan en automobilisten waarschuwen. Als het schoolplein verlaten is, wordt de energievoorziening overgenomen door het normale elektriciteitsnetwerk.

De eerste piëzotegels liggen inmiddels klaar, dus schoolpleinen kunnen er op korte termijn mee ingericht worden. Het concept heeft de belangstelling getrokken van verschillende gemeenten in de regio, waaronder Lochem en Nijmegen, die bij de presentatie aanwezig waren.

Durf met Design

Het idee van piëzo-energie op het schoolplein is in het kader van het project Durf met Design uitgewerkt in samenwerking met industrieel ontwerper Marcel Bolten van Bureau Omgeef. Durf met Design, een initiatief van Stedendriehoek Onderneemt en georganiseerd door het Kunstenlab in samenwerking met K+V Organisatieadvies, helpt bedrijven in de Stedendriehoek Apeldoorn-Deventer-Zutphen om kansrijke innovatieve ideeën te verbeteren en stapsgewijs te ontwikkelen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van kennis en kunde van buiten de eigen organisatie, zoals industrieel ontwerpers en productdesigners.

N34

Tauw start binnenkort samen met de Universiteit Twente en de provincie Overijssel een pilotproejct op de N34 in de gemeente Hardenberg, waarbij piëzo in de weg wordt aangelegd. Gedurende drie maanden wordt onderzoek gedaan naar de factoren die de energieopwekking van de trillingen van het verkeer beïnvloeden.

Contact persoon: Simon Bos