Sleutelrol waterschappen bij transitie naar regionale circulaire economie

Waterschappen worstelen met de vraag welke rol zij kunnen spelen bij de transitie naar een regionale circulaire economie. De eerste stappen zijn al gezet, maar er liggen nog onontgonnen kansen. Waterschappen kunnen de waterketen verder sluiten en Organische Stof Hubs realiseren.

Om de nog onontgonnen kansen te benutten zijn niet alleen technische innovaties nodig, maar ook nieuwe vormen van samenwerking én een duidelijke visie.

Wij roepen waterschapsbestuurders op om in de nieuwe coalitieakkoorden vast te leggen welke rol hun waterschap wil spelen. Zo profileren waterschappen zich als sleutelspeler in de circulaire transitie.

Berend Reitsma en Jurgen Ooms van Tauw schreven hier samen met Karen Molenaar van Twynstra Gudde een artikel over, dat gepubliceerd is op de website van H2O Podium.

 

 

Contact: Berend Reitsma, berend.reitsma@tauw.com, +31 65 12 26 00 5 en Jurgen Ooms, jurgen.ooms@tauw.com, +31 65 31 66 74 8