Sloop Stadhuiskwartier Deventer afgerond

Het project Stadhuiskwartier Deventer betreft een omvangrijke sloop van bestaande (deels) monumentale panden en de nieuwbouw van het Deventer stadskantoor. Een ambitieus project in de historische binnenstad. Omdat slopen en bouwen in een stedelijke omgeving kans op schade en hinder met zich meebrengt, heeft Tauw een monitoringsplan voor geluid en trillingen opgesteld.

Sloop

In januari van dit jaar is gestart met de sloop van de voormalige schouwburg. Voordat gestart kan worden met de omvangrijke nieuwbouw moesten diverse panden worden gesloopt op zeer korte afstand van te behouden panden. Reden genoeg dus om aandacht te besteden aan mogelijke schade door trillingen of hinder door geluid.

Monitoring

Daarom heeft Tauw voorafgaand aan de sloop een monitoringsplan opgesteld waarin beschreven staat op welke wijze monitoring van trillingen, zettingen en geluid tijdens het project zou moeten plaatsvinden.

Gedurende de sloopfase heeft Fugro Geotechniek zorggedragen voor de feitelijke monitoring van trillingen, zettingen en geluid. Tauw is als adviseur van de gemeente betrokken bij het beoordelen van de monitoringsresultaten en het opstellen van weekrapportages.

Nieuwbouw

Nu de sloop is afgerond, wordt hard gewerkt aan het bouwrijp maken van de locatie. Vervolgens zal begonnen worden met de nieuwbouw. Ook tijdens die fase worden trillingen, zettingen en geluid gemonitoord.

Het Stadhuiskwartier wordt bij oplevering het meest duurzame gemeentehuis van Nederland en biedt ruimte aan het bestuur van de stad en alle gemeentelijke diensten voor inwoners en bedrijven.

Zie ook
• Monitoringsplan trillingen en zettingen voor nieuwbouw Stadhuiskwartier Deventer
Webcam: Het Stadhuiskwartier vanaf de Lebuinuskerk
Projectsite Stadhuiskwartier gemeente Deventer
Filmpje YouTube: Impressie nieuwe Stadhuiskwartier