Sluis Deventer blijft voorlopig dicht: onderzoek wijst uit dat IJssel nog 30 centimeter moet stijgen

Wegens het lage waterpeil in de IJssel zijn de sluisdeuren van de Prins Bernhardsluis in Deventer sinds 8 augustus gesloten, waardoor een aantal schepen vastligt in de haven. Om tot een oplossing te komen hebben de gemeente Deventer en waterschap Drents Overijsselse Delta onderzocht bij welk waterpeil het verantwoord is de schepen door te laten. Het waterschap heeft Tauw ingeschakeld voor een contra-expertise.

Op 8 augustus ging de Prins Bernhardsluis om veiligheidsredenen van het een op andere moment op slot. Door de extreem lage stand van de IJssel was het peilverschil in en buiten de sluis zo groot dat de deuren overbelast raakten bij het schutten. Daarom werd acuut besloten tot het stremmen van de sluis, waardoor schepen niet meer in of uit de haven konden.

Schutten bij 1.22 +NAP
In navolging van het onderzoek dat de gemeente heeft laten uitvoeren, is besloten dat het schutten van de sluis verantwoord is bij een waterstand van 1.22 +NAP (de huidige ondergrens is volgens de vergunning 1.47 +NAP). Tauw heeft deze berekening geverifieerd en parallel een eigen berekening opgesteld. Momenteel is de waterstand rond 0.90 +NAP. Het waterpeil moet dus nog 30 centimeter stijgen voordat de sluisdeuren weer opengaan.

Op basis van de resultaten van het onderzoek acht de gemeente Deventer het niet verantwoord om te schutten bij een lagere waterstand dan 1.22 +NAP. Hoewel de kans klein lijkt, zijn de gevolgen als het onverhoopt fout gaat niet te overzien. Het Overijsselse kanaal en de daarop aangesloten waterwegen lopen dan leeg, wat een schadepost van vele miljoenen betekent.

Uitdagend werk
Tauw is onlosmakelijk verbonden met Deventer en heeft historische banden met het naast de sluis gelegen gemaal Ankersmit. “Wij zijn er trots op dat we met onze expertise konden bijdragen aan dit onderzoek”, zegt Roelant van Dam, adivseur en teammanager Waterveiligheid bij Tauw. “Onze constructeurs en adviseurs zijn dagelijks betrokken bij grote en kleine civieltechnische projecten. Uitdagend werk met veel verantwoordelijkheid. Als deze sluisdeuren zouden bezwijken, heeft dat enorme consequenties.”

Meer informatie over onze expertise op het gebied van waterveiligheid >>

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.