Snel inzicht in besparingsmogelijkheden openbare verlichting

 

Veel gemeenten en provincies werken aan een duurzamere, energiezuinige leefomgeving. De openbare verlichting is voor menig gemeente en provincie een grote ‘energieslurper’, waar veelal grote besparingsmogelijkheden liggen. Om gemeenten en provincies inzicht te geven in de (besparings)kansen binnen hun areaal, heeft Tauw de interactieve lichtkaart ontwikkeld.

 


De interactieve lichtkaart is een gebruikersvriendelijke tool die een bepaald gebied in een online omgeving toont. Wat de tool uniek maakt is de mogelijkheid om selecties van objecten te maken zodat het volledige potentieel van het areaal kan worden bepaald.

Hoe werkt het?

  • Analyse huidige areaal
    Het huidige areaal wordt op eenvoudige wijze ingelezen en op kaart gepresenteerd. Door te filteren op leeftijd en types van lichtmasten, armaturen en lampen, wordt al snel inzichtelijk waar de grootste kansen op energiebesparing liggen.
  • Maatregelen bepalen
    Binnen de interactieve lichtkaart is standaard al een aantal suggesties opgenomen (zoals het verwijderen van lichtmasten, vervangen door (dimbare) LED-verlichting en toepassing van Retrofit lampen). Daarnaast is het mogelijk om maatregelen op maat in te voeren.

Door een selectie van diverse maatregelen te maken, wordt direct een indicatie van de verwachte investeringskosten en de verwachte besparing op energie en exploitatiekosten getoond.

  • Overzichtelijke analyse
    De resultaten van de scenario’s en selecties binnen het areaal worden weergegeven in een overzichtelijke rapportage. Deze rapportage kan bijdragen aan burgerparticipatie en omgevingscommunicatie. Betrokkenen kunnen namelijk actief meedenken en wijzigingen in scenario’s (en de gevolgen ervan) worden direct zichtbaar.

Meer informatie: Edwin Veldkamp, edwin.veldkamp@tauw.com,

Contactpersoon: Edwin Veldkamp

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.