Snelle en dynamische inventarisatie verhard oppervlak Amsterdam

Om te zorgen dat de riolering goed functioneert, moeten we weten hoeveel water van de verharding afstroomt. Tot voor kort was het handmatig inventariseren van deze verharding een tijdrovende klus. Watercyclusbedrijf Waternet en Tauw hebben een methode ontwikkeld waarmee deze inventarisatie snel en effectief wordt uitgevoerd. 

Stevige uitdaging

Een stevige uitdaging, aangezien Tauw dit voor een gebied met een dergelijke omvang als de regio Amsterdam (circa 22.200 hectare en ruim 2.700 kilometer aan riolering, verdeeld over zes typen riolering waarop verharding is aangesloten) nog niet eerder had gedaan. En doordat soms meerdere typen riolering in eenzelfde straat voorkomen, maakt dat het lastig om te bepalen wat hier precies op is aangesloten.

Geautomatiseerde werkwijze

Door de komst van openbare brondata als AHN en sinds afgelopen jaar de BGT is het detailniveau en de kwaliteit van beschikbare informatie aanzienlijk verbeterd. De methodiek zorgt er daarbij voor dat niet ingeboet wordt aan kwaliteit, mede omdat een aantal uitgangspunten naar wens is in te stellen. Op deze manier is de methodiek geen black box, maar een dynamische tool.

Zoeken en vinden van de juiste methodiek

Door het instellen van uitgangspunten in de GIS-procedure kan de werkelijke situatie goed worden nagebootst. Toch is niet altijd op voorhand te voorspellen of deze instellingen het gewenste effect hebben. Daarom zijn de effecten van de uitgangspunten uitvoerig getest in een proefgebied. Met de feedback die Waternet op de output gaf, kon Tauw de methodiek verder optimaliseren en toepassen in de overige gebieden.

Lees voor meer informatie over de methodiek het uitgebreide artikel dat is gepubliceerd in het vakblad Riolering.

Behoud van waarde door beheer

Het verharde oppervlak is continu aan verandering onderhevig. De waarde van de inventarisatie gaat dus snel verloren als het niet beheerd wordt. Toch merkt Tauw dat dit niet altijd vanzelfsprekend is. Daarom is ook een beheerplan opgesteld, zodat Waternet in staat is het verharde oppervlak op een geautomatiseerde wijze actueel te houden. Met deze wijze van beheren beschikken zij altijd over de actuele verharding die afwatert op de riolering.

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.