Sprintsessies Warmtetransitievisie in Overijssel van start

De 4 gemeenten in Noord-Oost Twente (Losser, Tubbergen, Dinkelland, Oldenzaal) hebben als eerste gemeenten in de Provincie Overijssel een Sprintsessie Warmtetransitievisie gehad. Tauw verzorgt bij deze sprintsessies onder andere de projectbegeleiding, begeleidt de sessies en zorgt voor de creatieve verslaglegging met behulp van een online storymap.

“Noordoost Twente heeft tijdens een tweedaagse sprintsessie een flinke stap gezet om duidelijkheid te geven rondom het gefaseerd van aardgas afgaan in onze regio. Daarbij is uiteraard aandacht voor de technische haalbaarheid, kosten en handelingsperspectief voor onze inwoners”, vinden de vier duurzaamheidswethouders Ursula Bekhuis (Tubbergen), Ben Blokhuis (Dinkelland), Evelien Zinkweg (Oldenzaal) en Marcel Wildschut (Losser). “Er moet nog veel werk worden verzet, maar samen met alle partijen die hebben meegedacht hebben we er vertrouwen in dat het kan!”

Transitievisie warmte sprintsessies in Provincie Overijssel

Tauw verzorgt samen met DWA en Buro Loo tweedaagse sprintsessies, gericht op het creëren van de bouwstenen voor een transitievisie warmte voor gemeentes in de provincie Overijssel. Deze sprintsessies worden door het programma Nieuwe Energie Overijssel aan alle gemeentes aangeboden en leveren onder andere input voor de provinciale Regionale Energiestrategie (RES).

In twee intensieve dagen werken we met verschillende buurtgemeenten aan een eerste opzet voor de warmtetransitievisie. Hierbij zijn naast een brede groep professionals afkomstig uit de gemeentelijke organisatie, ook andere partijen waaronder woningbouwcorporaties en energieleveranciers aanwezig. De aanwezigen gaan tijdens de sessies (begeleid) zelf aan de slag. De eerste ochtend worden ze volledig bijgepraat over alternatieven voor aardgas. In de middag maken de deelnemers de bouwstenen voor de transitievisie warmte. ’s Avonds presenteren ze die aan raadsleden en andere stakeholders. Aan de hand van hun reacties, opmerkingen en vragen wordt de transitievisie warmte de tweede dag in concept opgesteld.

Het voordeel van deze aanpak is dat de uiteindelijke uitkomst door alle aanwezigen gedragen wordt en iedereen zich ook verantwoordelijk voelt voor het vervolg.

 

 

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.