Studenten onderzoeken de praktische toepassing van drones

Studenten van Saxion werken tijdens de Saxion Challenge Day op 20 februari 2016 aan een opdracht van Tauw. Ze onderzoeken de praktische toepassingen van drones op het gebied van energie, water ecologie, veiligheid en infrastructuur.

Vanuit luchtperspectief een beeld krijgen van een gebied is niets nieuws. De gegevens die voortkomen uit deze handmatige metingen in het veld of metingen met satellieten en vliegtuigen zijn echter niet altijd up-to-date, missen detail of zijn te duur. Metingen met drones zijn wellicht een goede aanvulling op de reguliere metingen. Drones maken het mogelijk om snel en relatief goedkoop, detaillistische metingen te doen. Ook op plaatsen die moeilijk te bereiken of onveilig zijn. Bijvoorbeeld door het creëren van een 3D-omgeving of het vastleggen van thermische beelden.

Uitdagende opdracht

Maar hoe pas je een drone concreet toe in een business case? De moeilijkheid van dit vraagstuk is deels het gevolg van wetgeving maar ook het gebrek aan praktijkvoorbeelden speelt mee. Een uitdagende opdracht dus voor de studenten. “We zijn erg benieuwd naar de invalshoeken en oplossingen van de studenten met betrekking tot de case,” vertelt directielid Henk Schepers. “We zijn ons bij Tauw erg bewust van het belang om nauwkeurig te werken. De resultaten van onze werkzaamheden hebben immers gevolgen voor burgers, overheden en bedrijven. Inspecties met drones kunnen mogelijk bijdragen aan onze filosofie van nauwkeurige metingen.”

Contactpersoon: Henk Schepers