Succesvolle aanbesteding voor raamcontract Beleid provincie Noord-Holland

De combinatie Tauw, Goudappel Coffeng (penvoerder) Decisio en APPM kwam als beste uit de bus bij de Europese aanbesteding van een meerjarig raamcontract voor de provincie Noord-Holland voor de directie Beleid.

De gunning was geheel gebaseerd op de kwaliteit van de aanbieding. Het contract is afgesloten voor de komende 2 tot 4 jaar en betreft perceel 2 met algemene en specialistische beleidsadviesdiensten voor producten en diensten op de werkvelden ruimte, milieu, water en bereikbaarheid.

De provincie schat de contractwaarde van het raamcontract op 10 miljoen euro per jaar. Naar verwachting gaat het raamcontract begin 2012 in.