Succesvolle themabijeenkomst ‘Stadswaterkwaliteit toekomstbestendig!’

Hoe houd je waterkwaliteit aangehaakt bij klimaatadaptatie? Hoe kan je praktisch aan de slag met waterkwaliteit in je groenbeheer? Hoe kunnen we gezamenlijk de kwaliteit van de openbare ruimte verbeteren met een mooie waterkwaliteit? Om gemeenten hiervoor handvaten te geven organiseerden Tauw en Winnet onlangs in Houten de themabijeenkomst ‘Stadswaterkwaliteit toekomstbestendig!’

Ecoscans stadswateren

De bijeenkomst vond plaats in het kader van de ecoscans die Tauw het afgelopen half jaar in opdracht van Winnet heeft uitgevoerd voor stadswateren. Hiervoor hebben vijf Tauw-ecologen ruim 300 watergangen in negen gemeenten binnen het Winnet gebied bemonsterd. Tijdens de themabijeenkomst zijn de methode en de resultaten van deze ecoscans aan circa 30 vertegenwoordigers van Winnet, gemeenten en Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden gepresenteerd.

De methode voor het uitvoeren van deze ecoscans is - vanaf de opname langs de waterkant tot en met het produceren van een factsheet per watergang - in 2018 volledig geautomatiseerd.

De resultaten laten zien dat de waterkwaliteit op sommige plekken verbeterd is ten opzichte van 2015. Zo is bijvoorbeeld de helderheid van het water toegenomen of de hoeveelheid zwerfvuil verminderd. Maar er valt nog veel winst te behalen. Op veel plekken is het aantal waterplanten nog erg laag. Ook zijn veel watergangen bedekt met een flinke laag kroos, mogelijk veroorzaakt door een te hoge voedselrijkdom in de wateren. Binnen Winnet verband zal gekeken worden of de geïdentificeerde knelpunten gezamenlijk aangepakt kunnen worden.

Toekomstbestendig maken stadswateren

Naast het delen van de resultaten was de bijeenkomst bedoeld als een verbreding van het thema waterkwaliteit en een doorkijk naar het toekomstbestendig maken van onze stadswateren. Tijdens meerdere speed-workshops konden gemeenten de hulp van Tauw-adviseurs inschakelen voor vragen over waterkwaliteit gerelateerde onderwerpen zoals klimaatadaptatie, riolering, beheer en onderhoud, natuurvriendelijke oevers, ecologische sleutelfactoren en citizen science. Ook waren er studenten van de TU Delft aanwezig om een robotboot die kroos bestrijdt (KROBOOT) te presenteren. Tenslotte liet Dutch Water Tech innovatieve methoden zien voor drijvend groen en voor de bescherming van natuurlijke oevers met biologisch afbreekbare rasters.

Inmiddels heeft Tauw voor de derde keer op rij voor Winnet de ecoscans mogen uitvoeren. De volgende ronde staat gepland voor 2021. Hopelijk zijn wij dan ook weer van de partij.

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.

Meer informatie?