TAUW adviseert Rijksvastgoedbedrijf bij aanpak asbest

Vanuit een raamovereenkomst met het Rijksvastgoedbedrijf adviseert TAUW de vastgoedbeheerder van de overheid op het gebied van asbest voor haar gehele portefeuille. Inmiddels heeft TAUW vele objecten op de aanwezigheid van asbest onderzocht.

22 november 2020

Aanpak asbest belastingkantoor Arnhem

TAUW heeft ondermeer de afgelopen jaren het gebouw van de Belastingdienst in Arnhem onderzocht op de aanwezigheid, aard en omvang van asbesthoudende materialen en de risico’s ervan. Nu dit gebouw door de coronacrisis vrijwel leegstaat, heeft het Rijksvastgoedbedrijf de kans gegrepen om de algehele asbestsanering - als onderdeel van reeds geplande aanpassingen in de brandveiligheidsvoorzieningen - versneld uit te voeren.

Inmiddels is de asbestsanering van het belastingkantoor in Arnhem, waarin normaliter zo’n 1100 mensen zijn gehuisvest, afgerond. Tijdens de asbestsanering heeft TAUW namens het Rijksvastgoedbedrijf toezicht gehouden. Doordat in verband met de coronacrisis nog zo’n veertig mensen in het pand aanwezig waren, zijn de werkzaamheden versneld en met slechts minimale overlast uitgevoerd. Hoe het Rijksvastgoedbedrijf dit aangepakt heeft, is te lezen in het artikel ‘Crisistijd ‘uitgelezen kans voor asbestsanering’.

 

Langdurige samenwerking

TAUW voert al lange tijd asbestinspecties uit voor het Rijksvastgoedbedrijf, dat verantwoordelijk is voor het beheer en de instandhouding van de grootste en meest diverse vastgoedportefeuille van Nederland. Deze inspecties variëren dan ook van gevangenissen, rechtbanken en defensieterreinen tot vliegvelden, landbouwgronden, ministeries, musea, paleizen en boerderijen.

 

Meer over asbest

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.