Tauw begeleidt leerlingen bij onderzoek naar waterbesparing

Tauw begeleidt dertien brugklassers van het Openbaar Zeister Lyceum bij hun onderzoek naar water en de mogelijkheden voor waterbesparing op school. Doel van het onderzoek is om de leerlingen bewust te maken van hun fysieke leefomgeving en in het bijzonder het waterverbruik.

Samen met docenten van het lyceum heeft Tauw een lesprogramma ontwikkeld waarbij in 8 lessen wordt toegewerkt naar een eindpresentatie. Daar presenteren de leerlingen in groepen hun onderzoeksresultaten en ontwerp voor waterbesparing aan de jury, bestaande uit Annemieke Nijhof, CEO bij Tauw, de wethouder van Zeist en de rectrix van school. De winnende groep mag een dagje uit naar een bestemming naar keuze.

Lesprogramma

Tauw begeleidt de leerlingen bij het doorgronden van vragen, het formuleren van hun eigen onderzoeksvragen en het bedenken van een onderzoeksmethodiek. Ook geeft Tauw lessen over water, zoals over afkoppelen en de waterbalans, en hebben we klanten gevraagd te vertellen over water. Zo gaan de leerlingen op fietsexcursie naar de drinkwaterwinning van Vitens in Zeist, de rioolwaterzuivering van Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden en krijgen de leerlingen bij hun buren van het Wereld Natuur Fonds een les over ‘water in de wereld’. Om de leerlingen te helpen bij het visualiseren van hun creatief idee of ontwerp, geeft Tauw ook les in architectonisch tekenen en helpt bij het ontwerpen.

Uitdaging

‘Leuk om te zien hoe leergierig deze groep jonge onderzoekers is’, vertelt Tauw-begeleider Johan de Putter. ‘Ze willen dolgraag zelf dingen meten en onderzoeken. De excursies en de activiteiten zoals het meten van verhard oppervlak en het uitlezen van regen- en watermeters, ervaren zij dan ook als een mooie, nieuwe uitdaging.’