Tauw betrokken bij ‘icoonproject’ Nieuwveense Landen

Tauw is betrokken bij de kostenramingen, het civieltechnisch advies en het uitvoeringsplan van het prestigieuze project Nieuwveense Landen, geselecteerd als icoonproject door het ministerie van I&M vanwege de hoge energieambitie op het gebied van gebiedsgericht energiebeleid.

Met Nieuwveense Landen onderscheidt Meppel zich door op een unieke plek, midden in het groen en toch dicht bij de stad, een klimaatvriendelijke wijk met 3200 woningen te realiseren. De wijk is duurzaam doordat er energiesystemen komen die minder CO2 uitstoten en ook nog energieleverend zijn. Een goed voorbeeld voor Nederland als het gaat om gebiedsgerichte duurzame ontwikkeling.

Kostenramingen, civieltechnisch advies en uitvoeringsplan

Tauw is betrokken bij de eerste fase van het project: de realisatie van circa 425 woningen, het aanleggen van een nieuwe ontsluitingsweg van Meppel naar het nabijgelegen Nijeveen en de aanpassing van de waterhuishouding in het gebied. Tauw heeft hiervoor de kostenramingen opgesteld voor het bouw- en woonrijpmaken en voor aanpassingen aan de huidige infrastructuur en waterhuishouding.

Naast de traditionele nutsvoorzieningen en rioleringssystemen wil de gemeente duurzame systemen als stadsverwarming en WKO realiseren. Tauw adviseert de gemeente over meest efficiënte inrichting van deze ondergrondse infrastructuur.

Bovengenoemde werkzaamheden leveren ondermeer input voor het exploitatieplan dat PurpleBlue, onderdeel van Tauw, voor de gemeente zal verzorgen.

Contact persoon: Anton van Essen