Tauw betrokken bij 3 genomineerde inzendingen 'Stimuleringsprijs Waarde in de Waterketen'

Bij de 11 genomineerde inzendingen voor de 'Stimuleringsprijs Waarde in de Waterketen' van waterschap Vallei en Veluwe zitten 2 ideeën van Tauw: Duurzame energie en lagere kosten voor zwembaden en Veen zuivert water van resthormonen en -medicijnen. Ook is Tauw betrokken bij de inzending Regenwater en energie bergen in gebouwen, een idee van Atrivé.

De stimuleringsprijs is door waterschap Vallei en Veluwe uitgeschreven voor nieuwe ideeën om energie, grondstoffen en nuttig water uit de afvalwaterketen te halen. De stimuleringsprijs bedraagt 15.000 euro en wordt vergeven in elk van de 3 samenwerkingsregio’s van het waterschap. Meer informatie over deze prijs is te vinden op de website van waterschap Vallei en Veluwe.

Ideeën Tauw:

Duurzame energie en lagere kosten voor zwembaden
Zwembaden zijn grote gebruikers van warmte. Energiekosten zijn meestal een grote post in de exploitatie. Het idee is om afvalwater in te zetten als bron van duurzame warmte (Riothermie).
Bij riothermie stroomt het afvalwater over een warmtewisselaar waardoor het wordt opgewarmd en via een leiding naar de afnemer wordt getransporteerd.

Veen zuivert water van resthormonen en -medicijnen

Resten van hormonen en medicijnen worden regelmatig in het oppervlaktewater aangetroffen en zijn schadelijk voor de natuur. Zo kunnen de resten van de anticonceptiepil tot 'vervrouwelijking' van bepaalde vissoorten leiden. Uit verschillende projecten van Tauw blijkt dat veen water zuivert op ondermeer deze schadelijke stoffen. Het idee is om voor een locatie in het beheergebied van Vallei en Veluwe een veenfilter aan te leggen.

Idee Atrivé

Regenwater en energie bergen in gebouwen
Het afvoeren van hemelwater naar de afvalwaterketen is in zekere zin een verspilling van schoon water. Daarnaast is er vaker wateroverlast te verwachten, omdat klimaatverandering meer extreme regenbuien met zich meebrengt. Het idee is om water te bergen in loze ruimtes binnen gebouwen zoals in kelders of kruipruimtes, om het water nadien langzaam af te voeren naar infiltratievoorzieningen of oppervlaktewater. Deze berging kan ook gebruikt worden om restwarmte uit afvalwater terug te winnen. Zowel opgeborgen water als de warmte kunnen hergebruikt worden.

Of Tauw in de prijzen valt, weten we 15 november. Dan vinden de presentaties en uitreikingen plaats.

Contactpersoon: Barry Meddeler