Tauw betrokken bij herontwikkeling Kraanbolwerk Zwolle

Het Kraanbolwerk in Zwolle wordt herontwikkeld tot een woongebied. De gevel van een historisch fabriekspand blijft daarbij gespaard. Tauw is onderrmeer betrokken bij de het onderzoek naar de standzekerheid van de voorgevel en bij de voorbereiding, uitvoering en begeleiding van de sanering van de locatie.

Kraanbolwerk

Het Kraanbolwerk, gelegen in het westelijk deel van het Noordereiland in Zwolle, is aan drie zijden omringd door water en kadeconstructies. Bij de ontwikkeling van het gebied wordt nadrukkelijk de aansluiting gezocht met het historische karakter van het gebied. Om de historische waarde te behouden blijft de voorgevel van het gebouw ‘De Volharding’, een fabriekspand uit de 19e eeuw, behouden. De gevel van ‘De Volharding’ is bouwkundig in zeer slechte staat en wordt ondersteund door een stalen framewerk.

Op de gehele locatie Kraanbolwerk is sprake van bodemvervuiling door bedrijfsactiviteiten. Om het gebied geschikt te maken voor woningbouw vindt er een sanering plaats, in combinatie met de bouw van een halfverdiepte parkeergarage onder een groot deel van de locatie.

Inmiddels is de bebouwing gesloopt en is het terrein bijna gereed voor de sanering. De gevel van ‘De Volharding’ wordt ondersteund door het stalen framewerk. Voordat de sanering en de bouw van de parkeergarage kunnen plaatsvinden, moet het terrein ontgraven worden en moeten ondergrondse obstakels worden verwijderd. Het ontgraven van het terrein heeft invloed op de bestaande kadeconstructies langs het Kraanbolwerk en op het stalen framewerk en de gevel van ‘De Volharding’

Rol van Tauw

Tauw heeft voor de verschillende typen kadeconstructies onderzocht op welke wijze ze ontgraven moeten worden om het risico van de standzekerheid van de kadeconstructies tijdens de sanering te minimaliseren. Hiermee is inzicht verkregen in de uitvoeringswijze van de sanering, eventuele restrisico’s en aandachtspunten.

Eenzelfde onderzoek is uitgevoerd voor het stalen framewerk die de gevel van ‘De Volharding’ ondersteunt. Om hier de risico’s tot een minimum te beperken, is er voor de gevel en het stalen framewerk een fundering ontworpen, bestaande uit stalen buispalen en damwanden.

Binnen dit project is Tauw verder verantwoordelijk voor het:
• Opstellen van een RAW-bestek voor de sanering
• Ondersteunen van de gemeente bij de openbare aanbesteding
• Milieukundig begeleiden van de sanering
• Opstellen van een evaluatierapport.

De aanbesteding van het RAW-bestek voor de sanering zal naar verwachting rond de zomer van 2014 plaatsvinden.