Tauw betrokken bij internationaal project Citychlor

CityChlor is een internationaal samenwerkingsproject met als doel het onderzoeken van mogelijkheden voor een efficiënte aanpak voor bodem- en grondwaterverontreiniging met vluchtige gechloreerde oplosmiddelen in de stedelijke omgeving. Tauw Nederland, België, Duitsland en Frankrijk leveren hieraan een bijdrage.

Bodemverontreiniging is vaak een obstakel voor ruimtelijke ordening en stedelijke (her)ontwikkeling. Met CityChlor hebben 9 partners uit Vlaanderen, Duitsland, Nederland en Frankrijk de krachten gebundeld, ondersteund door Interreg. Via literatuurstudie, lokale pilot projecten en gespecialiseerde studies zoekt CityChlor antwoorden en praktische oplossingen voor een efficiënte aanpak.

Tauw draagt hieraan bij vanuit de vestigingen in Nederland,  België, Duitsland en Frankrijk. Onze opdrachtgevers zijn de Nederlandse partners Agentschap NL en de gemeente Utrecht. Zij moeten ondermeer invulling geven aan de meer sociaal economische aspecten waaronder integrale aanpak bij binnenstedelijke ontwikkeling.

Integrale aanpak


De opdracht die Tauw heeft gekregen is: hoe zorgen we ervoor dat ontwikkelaars en ruimtelijke ordenaars grondwaterverontreiniging, maar ook andere ondergrondse aspecten als WKO, kabels en leidingen, bemalingen, tijdig meenemen in hun plannen? Nu gebeurt dat niet of te laat en worden kansen gemist. De gemeente Utrecht heeft hier in het stationsgebied veel ervaring mee opgedaan, vooral met de koppeling van WKO en grondwaterverontreinigingen. Tauw is daar vanuit verschillende hoeken bij betrokken. Ook heeft Tauw veel ervaring met de invulling van gebiedsgericht grondwaterbeheer en het duurzaam omgaan met bodem en ondergrond.

Op 12 juni organiseert Tauw een internationale workshop met circa 30 CityChlor partners en experts uit de wereld van ruimtelijke ordening, vastgoed en grondwater die dan input geven voor het eindproduct dat medio oktober van dit jaar moet worden opgeleverd.