Tauw biedt integrale ondersteuning bij bouw derde woontoren in Hilversumse vijver

In Hilversum is onlangs gestart met de bouw van Reiger, een woontoren van acht bouwlagen met 51 aanleunwoningen in de Kerkelandenvijver. Een prestigieus project waarbij de integrale aanpak van Tauw zowel voor de wooncoöperatie als de gemeente Hilversum van grote meerwaarde geweest.

Stichting woningcorporaties 'Het Gooi en Omstreken ontwikkelt aan de Kerkelandenlaan' in Hilversum een derde woontoren. Reiger komt in de vijver naast de twee bestaande woontorens te staan. Een deel van de vijver wordt hiervoor gedempt. In het bouwplan van de derde woontoren komen drie speerpunten van Het Gooi en Omstreken samen: het realiseren van kwalitatief goede woningen, nieuwbouw voor senioren, en het betaalbaar houden van de woonlasten door onder andere energiebesparende maatregelen.

Advies Tauw

Tauw heeft zowel de gemeente Hilversum - verantwoordelijk voor het bouwrijpmaken van de locatie - als de wooncoöperatie ondersteund bij het hele proces van voorbereiding en uitvoering. Tauw was ondermeer het civieltechnische ontwerp en het civiele bestek opgesteld, het hele systeem van rioolafkoppeling uitgewerkt, en bodem- en waterbodemonderzoeken uitgevoerd. Ook heeft Tauw samen met de gemeente Hilversum de noodzakelijke milieuvergunningen aangevraagd.

Meerwaarde

'Onze integrale kennis is voor zowel de wooncoöperatie als de gemeente Hilversum van grote meerwaarde geweest', vertelt Olaf Damen, senior projectleider bij Tauw. 'Daardoor konden alle partijen in de voorbereidende fase direct en adequaat reageren op planwijzigingen en aanwijzingen van bijvoorbeeld vergunningverleners. Zo kon bijvoorbeeld de saneringsmethode van de woontoren direct worden aangepast aan de geconstateerde waterbodemverontreiniging.