Tauw bouwt samen met sleutelfiguren uit de watersector aan ‘Watersysteem van de Toekomst’

De dinerbijeenkomst van Tauw op 14 oktober in het EYE Film Instituut in Amsterdam, waarbij zo’n 25 sleutelfiguren uit de Nederlandse watersector aanwezig waren om verder te bouwen aan het Watersysteem van de Toekomst, was een groot succes.

Dinerbijeenkomst

Dit voorjaar hebben opinieleiders en beslissers in de waterwereld hun inspirerende ideeën over het Watersysteem van de Toekomst gedeeld in de Tauw-documentaire Samenwerken met water - Dossier van de toekomst. De première ervan was onderdeel van de dinerbijeenkomst, die plaatsvond in het EYE Film Instituut in Amsterdam. Naast de première van de documentaire hebben we verder gebouwd aan de meningsvorming over het Watersysteem van de Toekomst, gericht op een toekomstig, robuust, duurzaam en betaalbaar watersysteem. De bijeenkomst is uitgemond vijf concrete acties, die we samen oppakken en uitvoeren.

Bij de bijeenkomst waren o.a. de Deltacommissaris, de voorzitter van de Adviescommissie Water, de directeuren van STOWA en Deltares, dijkgraven en jeugdwaterschapsbestuurders aanwezig.

Tauw en het Watersysteem van de Toekomst

Omdat de risico’s van onze watersystemen groter worden, het onderhoud bijna onbetaalbaar en de opgaven zich opstapelen, vinden wij dat het tijd is om samen met onze opdrachtgevers en alle belanghebbenden het Watersysteem van de Toekomst te ontwikkelen. Dat is een watersysteem dat structureel lagere beheerskosten kent, optimaal betrouwbaar is, duurzaam en vooral veilig voor alle inwoners.

Zie ook artikel uit Cobouw: De echte vraag is wat we gaan doen áchter de dijken.