Tauw brengt kansen duurzame bodemenergie in kaart

Tauw heeft voor de gemeente Oostellingwerf de mogelijkheden van energieopslag in de bodem onderzocht. De gemeente Oostellingwerf geeft in het Milieubeleidsplan 2010-2016 aan energie als belangrijkste milieuthema te beschouwen en zet daarom in op het ontwikkelen van duurzame vormen van energie. Onderdeel hiervan is het verkennen van mogelijkheden voor bodemenergie.

Om de kansen voor bodemenergie in kaart te brengen, heeft Tauw voor de gemeente Oostellingwerf een bodemenergiekansenkaart (BEKK) opgesteld. In de BEKK wordt het verband gelegd tussen de ondergrondse toepassingsmogelijkheden voor bodemenergie, de bovengrondse energievraag en de ruimtelijke inpasbaarheid. De BEKK geeft aan in welke gebieden opslag en winning van energie mogelijk is om bodemenergiesystemen zo efficiënt mogelijk in te kunnen zetten.

Tauw heeft ondermeer gekeken naar de kansen van warmtekoudeopslag-systemen (WKO) waarbij warmte en koude actief in de bodem worden opgeslagen en teruggewonnen. WKO wordt toegepast bij de verwarming en koeling van woningen en gebouwen. Gebruik van bodemenergie, in combinatie met ander duurzame energiebronnen, kan een gebied energieneutraal of zelfs energiepositief maken. Dat heeft ondermeer als voordeel dat de energierekeningen voor de bewoners lager worden, wat de verkoopbaarheid van woningen vergroot.

Meer informatie over onze kennis van bodemenergie >>