Tauw coördineert realisatie asielzoekerscentrum in Hardenberg

Europa (en daarmee Nederland) heeft te maken met een grote instroom van vluchtelingen uit diverse conflictgebieden. Aan overheid en gemeentes de taak om opvanglocaties aan te bieden. In opdracht van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) heeft de gemeente Hardenberg Tauw gevraagd de inrichting van het terrein te coördineren bij de realisatie van een asielzoekerscentrum (AZC).

 

Opvang 750 asielzoekers

De Gemeente Hardenberg en het COA hebben gezamenlijk besloten op het bedrijventerrein Heemserpoort een AZC te realiseren. Gedurende een periode van 5 jaar - met optioneel een verlenging van opnieuw 5 jaar - biedt de locatie opvang aan maximaal 700 asielzoekers. Het COA heeft de taak deze locaties te ontwikkelen en te beheren.

De gemeente en het COA realiseren zich dat de komst van het AZC impact heeft op Hardenberg en omgeving. Door het geven van informatieavonden en de mogelijkheid tot inspraak, is draagvlak gecreëerd onder de bevolking. Een Klankbordgroep geeft advies over verschillende thema’s die leven onder de bevolking, zoals bereikbaarheid, veiligheid, scholing voor kinderen en de ruimtelijke kwaliteit.

Rol van Tauw

Tauw coördineert op verzoek van de gemeente Hardenberg en het COA de voorbereidings- en uitvoeringsfase van het AZC. De voorbereidingsfase is nagenoeg afgerond en betrof in hoofdlijnen:

  • Verlenen van ondersteuning gedurende de informatieavonden
  • Verzorgen van het inrichtingsplan voor de omgevingsvergunning (in samenwerking met bureau BRO)
  • Verzorgen van de overige vergunningen
  • Ontwerp van de terreininrichting en energievoorziening
  • Verzorgen van het uitvoeringscontract en aanbestedingen

In de uitvoeringsfase zal Tauw de coördinatie tussen verschillende bedrijven en instanties verzorgen, waaronder de directievoering en het toezicht houden op de werkzaamheden van diverse aannemers.
De firma De Meeuw verzorgt de levering en plaatsing van de woon- en dienstunits.

De uitvoering is in januari 2016 gestart, in mei dit jaar moet AZC Heemserpoort operationeel zijn.

Meer informatie
Meer informatie over de opvanglocatie is te vinden op de website van de gemeente Hardenberg.

Contactpersoon: Henk Klaassens