Tauw denkt mee over klimaatbestendige toekomst gemeenten

Gemeenten willen verkennen of en hoe zij aan de slag moeten met klimaatadaptatie. Tauw heeft onlangs in een interactieve klimaatsessie met enkele gemeenten, waterschappen en provincies de gevolgen van klimaatverandering besproken aan de hand van hittestresskaarten en de WaterOverlastLandschapsKaart (WOLK).

De klimaatsessie werd gehouden bij het rekencentrum van de Rijksuniversiteit Groningen. Aanwezig waren de gemeenten Groningen en Assen, de waterschappen Hunze en Aa's en Noorderzijlvest, en de provincies Groningen en Drenthe. Hier werden de WOLK en hittestresskaarten van de stad Groningen gepresenteerd en werd gesproken over het nut en de noodzaak van meer bomen en groen in de stad, de effectiviteit van groene daken en kansrijke locaties om klimaatmaatregelen te nemen.

Ontwikkelen tools en strategieën

Deze klimaatsessie is onderdeel van het Valoriusproject over hitte en droogte, een innovatieproject waarvoor Tauw in samenwerking met Deltares, TNO en de TU Delft tools ontwikkelt om de noodzaak van het anticiperen op klimaatveranderingen in steden te kunnen duiden. Naast het ontwikkelen van tools werken we samen met gemeenten aan strategieën om de maatregelen daadwerkelijk uit te voeren.

WOLK en hittestresskaart

Tauw heeft de WOLK en de hittestresskaart ontwikkeld. De WOLK laat in één oogopslag zien waar water naartoe gaat en waar het overlast geeft. De hittestresskaart laat zien waar in de stad extreme hitte kan optreden op zeer warme dagen en wat het effect van maatregelen op deze hitte is.

Uitgebreide informatie over WOLK >
Uitgebreide informatie over de hittestresskaart >

Tauw heeft ruime ervaring op het gebied van klimaatvraagstukken. Meer informatie over ons klimaatadvies.

Contactpersoon: Jeroen Kluck

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.