Tauw door naar tweede ronde Doe & Durf competitie NLingenieurs

Het geluid van een voorbijrazende tram, jengelende kinderen, bijna aangereden worden door een fietser... allemaal kenmerken van het wonen in de stad. De Nederlandse steden worden steeds drukker en we genieten met volle teugen van deze levendigheid. Maar, hoe verhoudt zich dit tot onze behoefte aan een stukje rust en ruimte?

Een team jonge Tauwers formuleerde de ‘RUST-gedachte’ (Rust Uit Stedelijke Transformatie). Het is een visie op ‘de stad van de toekomst’, dit jaar het thema van de Doe & Durf competitie van NLingenieurs. Het idee werd samen met negen andere ideeën geselecteerd om verder uit te werken en aan te scherpen. Dat doen de teams door deelname aan twee workshops.

De eerste workshopronde is inmiddels geweest,” vertelt Umut Uçar. “Momenteel zijn we ontzettend druk met de uitwerking van onze inschrijving. Donderdag drie maart is de tweede workshopronde en een dag later leveren we ons definitieve plan in. Daarna wordt bekendgemaakt of we door zijn naar de finale. De winnende teams mogen hun idee presenteren op de ‘Dag van de Ingenieur’.”

Oases van rust

Vanuit de RUST-gedachte wil het team van Tauw rustzones creëren om de gezondheid en de beleving van mensen in de stedelijke omgeving te verbeteren. Door de voordelen van het wonen in de stad te combineren met die van het wonen in het buitengebied, moeten aangename verblijf- en ontmoetingsplekken ontstaan. Deze dienen ter compensatie van alle drukte en hectiek.

Zomaar een groot park aanleggen in een stad is meestal onmogelijk. Daarom is het nodig andere plekken te vinden en deze te transformeren tot kleine oases van rust. “De problematiek rond leegstaande panden zien wij als een kans die wij willen benutten voor de transformaties. Denk aan een leegstaand pand in een winkelstraat getransformeerd tot een atrium met daarin veel groen en zitgelegenheid. Of stadsmoestuinen op een vervallen bedrijventerrein.”

Doe & Durf

Doe & Durf is een initiatief van NLingenieurs. Met de challenge wil NLingenieurs de potentie van verenigde ingenieurs tonen: profilering van de branche als Doeners & Durvers die zich inzetten voor het sociaal-economische belang van Nederland.

Lees meer over Doe & Durf.

Contactpersonen: Umut Ucar, Alette Beerling, Yannick Angkotta en Lisa de Gee