Tauw draagt bij aan beheerplan voor Museumplein

Het Museumplein is het visitekaartje van Amsterdam en daarom steekt de gemeente veel energie in het op topkwaliteit houden van het gebied. Ondanks de vele inspanningen blijft het gebied aandacht vragen.

Het intensieve gebruik in combinatie met een grotendeels kunstmatige ondergrond, leidt tot problemen voor de waterhuishouding en de groei- en herstelmogelijkheden van het groen. Daarom heeft het Stadsdeel Zuid van de gemeente Amsterdam Tauw gevraagd te adviseren op het gebied van groen en groeiplaatsomstandigheden voor het project Beheer Museumplein.

Problemen en oorzaken

Als gevolg van het intensieve gebruik in combinatie met een grotendeels kunstmatige ondergrond blijft er onder andere water staan op de verharding en op het gazon en verslechtert de conditie van de grasmat en een aantal bomen. Om de hoge beeldkwaliteit van het plein te behouden, heeft Tauw samen met het Stadsdeel de problemen en bijbehorende oorzaken in kaart gebracht. Hiervoor is eerst alle beschikbare (onderzoeks)informatie over het plein geanalyseerd. Vervolgens is aanvullend veldwerk uitgevoerd om de doorlatendheid van de ondergrond te meten. Uit de veldwerkresultaten kwam naar voren dat de ondergrond op meerdere locaties (vooral op het leemveld) sterk verdicht en slecht doorlatend is.

Oplossingen en maatregelen

Vanuit onze brede expertise op het gebied van water, groen en civiel heeft Tauw mogelijke oplossingsrichtingen aangedragen, inclusief bijbehorende kosten. Mogelijke oplossingen zijn het vervangen van het leemveld door een andere verharding, het aanbrengen van nieuwe drainage, het zoneren van gebruik en het plaatsen van krattenconstructies rondom de bomen.

Samen met het Stadsdeel is vervolgens bepaald welke maatregelen wenselijk zijn. Een deel van de oplossingen kan als beheermaatregelen in het reguliere beheer worden opgenomen, een deel bestaat uit investeringsmaatregelen. Het uitvoeren van de investeringsmaatregelen heeft tot gevolg dat het reguliere beheer kan worden aangepast en verder geoptimaliseerd. Dit leidt, naast kwaliteitsbehoud, uiteindelijk ook tot een besparing van kosten.

Contactpersoon: Annemieke Helder