Tauw en IVN: resultaten sponsorrelatie 2016

Tauw en IVN (Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid) zijn sinds 2014 aan elkaar verbonden. Binnen dit partnership ondersteunt Tauw IVN jaarlijks met een financiële bijdrage. Daarnaast wordt gekeken hoe we binnen initiatieven gebruik kunnen maken van elkaars expertise. Een mooi moment om terug te kijken op de resultaten die afgelopen jaar zijn behaald.

Met de financiële ondersteuning van Tauw werkt IVN aan verduurzaming van de samenleving, met als achterliggende gedachte dat betrokkenheid bij de natuur duurzaam handelen stimuleert.

Mooie resultaten

'Het partnerschap heeft voor IVN al bijzonder mooie resultaten opgeleverd. Tauw heeft eraan bijgedragen dat IVN een groeiend aantal kinderen en jongeren een onvergetelijke natuurbelevenis en leerervaring heeft kunnen geven. Hiermee hopen we bij te dragen aan een nieuwe generatie van natuurbeschermers en burgers die duurzaam handelen', aldus Jelle de Jong, algemeen directeur IVN.

Wat er afgelopen jaar (onder andere) gerealiseerd is dankzij onze financiële ondersteuning:

 • Natuurspeelplaats IVN Nieuwkoop
  Deze speelplaats is opgebouwd met natuurlijke materialen, zoals hout, riet, water, gras en natuurlijke elementen zoals een waterpartij, eilandjes en een zandstrand.
 • IVN Natuuroudercursus Zeeuwsche Delta en IJssel en Gouwe
  Opgeleide natuurouders leveren jaarlijks meerdere bijdragen aan natuuronderwijs op basisscholen in de buurt. Hierdoor komen kinderen op jonge leeftijd in contact met natuur en natuureducatie.
 • Modderdag 2016
  Kinderen in heel Nederland (her)ontdekken wat modder is, hoe je ermee kunt spelen en wat de aarde betekent voor ons dagelijks leven. Het bereik: 125.440 kinderen op circa 3.037 locaties in Nederland.
 • Uitbreiding project 'scholen voor duurzaamheid'
  Binnen dit project werken leerlingen in opdracht van echte opdrachtgevers aan actuele en maatschappelijke projecten. Tauw heeft het afgelopen jaar opgetreden als opdrachtgever op locaties in Harderwijk, Hattem Heerde en in Flevoland. Vanaf volgend jaar heet dit project 'IVN Jongerenadviesbureau'.
 • Organisatie Scharrelkids Inspiratiedag Noord (Groningen/Haren)
  Lezingen en workshops voor IVN-vrijwilligers die jeugdactiviteiten organiseren.

Verder heeft Tauw tijdens de IVN Ledendag de uitreiking van de IVN Van Dijk Nijkamp Innovatieprijs verzorgd en is er, in samenwerking met Operatie Steenbreek, een drukbezochte workshop georganiseerd met als thema ‘Natuur Dichtbij’. Daarnaast zijn er gesprekken gevoerd om te verkennen hoe Tauw en IVN elkaar kunnen ondersteunen binnen thema’s als Grijs, Groen en Gelukkig, Tiny Forest en de verduurzaming van het Woldhuis.

Tauw & IVN

IVN is een landelijke organisatie die mensen lokaal bij de natuur betrekt. Op scholen, in Nationale Parken en in hun eigen buurt. Binnen de 170 lokale afdelingen van IVN zijn zo'n twintigduizend ervaren vrijwilligers actief. Jaarlijks organiseren zij met veel passie talloze excursies, cursussen, wandelingen, tentoonstellingen en opleidingen. Tauw stelt als sponsorpartner van IVN jaarlijks 20.000 euro ter beschikking.

Contactpersoon: Jelmer Bron

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.