Tauw en Landschap Overijssel tekenen samenwerkingsovereenkomst voor een groen landschap

Tijdens het symposium ‘herstelmaatregelen PAS’ op 1 december 2015 bij Hier Radio Kootwijk hebben Annemieke Nijhof (directeur van Tauw Group) en Jacob van Olst (directeur Landschap Overijssel) een samenwerkingsovereenkomst getekend met als doel om gezamenlijk natuur- en landschapsdoelen te behalen binnen de provincie Overijssel.

Inhoud samenwerkingsovereenkomst

Landschap Overijssel beschermt het landschap in Overijssel al meer dan tachtig jaar. Zij doet dit met ook voor de mensen die er leven, want het landschap is van grote waarde voor ons allemaal. Maar ook voor de planten en dieren die er leven, zowel in het agrarische landschap als in haar 53 eigen natuurterreinen. Tauw biedt Landschap Overijssel specialistische kennis en adviesdiensten aan. De partijen betrekken elkaar waar mogelijk bij ontwikkelingen en pakken zo gezamenlijk projecten op die zich richten op natuur- en landschapsontwikkeling en natuurbescherming.

De samenwerkingsovereenkomst heeft een looptijd van vijf jaar, met het voornemen om deze daarna te verlengen.

Tekenmoment

Tauw organiseerde het symposium ‘herstelmaatregelen PAS’ bij Hier Radio Kootwijk. Voorafgaand aan het inhoudelijke programma vond het tekenmoment van de samenwerkingsovereenkomst plaats. Tijdens het symposium kwamen alle facetten van het uitvoeren van herstelmaatregelen in het kader van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) aan bod: de voorbereiding (informeren van belanghebbenden), de uitvoering én de monitoring.

Bij het symposium waren totaal 50 mensen aanwezig. Provincies, waterschappen, rijksoverheden en terreinbeherende organisaties waren vertegenwoordigd. Onder andere Jacob van Olst, directeur van Landschap Overijssel, nam als gastspreker het woord en vertelde over deze herstelmaatregelen.

Meer informatie

Voor meer informatie over de samenwerkingsovereenkomst kunt u contact opnemen met Niels Bronsgeest, senior projectleider landelijk gebied bij Tauw (niels.bronsgeest@tauw.com), of Eibert Jongsma, adviseur landelijk gebied bij Landschap Overijssel (eibert.jongsma@landschapoverijssel.nl)

Contactpersoon: Niels Bronsgeest