Tauw en Montad bundelen krachten op gebied van openbare verlichting

Tauw en Montad gaan hun samenwerking op het vlak van openbare verlichting intensiveren. Met de doelstelling van het Rijk om in 2020 minimaal 40% van de bestaande openbare verlichting van slim energiemanagement en energiezuinige (led) verlichting te voorzien, is er komende jaren veel werk te verzetten.

Tauw - Montad

Tauw adviseert gemeenten en provincies op alle aspecten van openbare verlichting: van duurzame verlichtingsplannen en beleid tot en met aanbesteding en contracten. Naast verkeersveiligheid en sociale veiligheid speelt de kwaliteit van de leefomgeving een belangrijke rol in onze kijk op verlichting. Door de expertise van Tauw te combineren met de specifieke kennis van Montad op het gebied van elektrotechnische installaties en slimme systemen voor het beheer en onderhoud van het verlichtingsareaal, zijn wij als combinatie in staat onze klanten van A tot Z te bedienen. En dat is uniek in deze dynamische markt.

De afgelopen jaren hebben Tauw en Montad al in diverse projecten en voor verschillende opdrachtgevers samengewerkt op het gebied van openbare verlichting. Voor de gemeente Leiden bijvoorbeeld stellen we gezamenlijk ontwerpen op, doen kabelberekeningen, schrijven bestekken en houden toezicht bij de realisatie. En in de provincie Groningen zijn we gezamenlijk verantwoordelijk voor het beheer & onderhoud van de openbare verlichting in 18 gemeenten.

Opgave

Onderhoud en vernieuwing van het verlichtingsareaal is een belangrijke opgave om de vaak energieslurpende openbare verlichting de komende jaren verder te verduurzamen. Slimmere systemen en led verlichting leveren al gauw een kostenbesparing van ruim 30% op. Daarnaast biedt openbare verlichting goede mogelijkheden om de leefbaarheid en uitstraling van de openbare ruimte (zoals een woonwijk, winkelgebied of plein) te versterken.

Door hun expertise te bundelen, werken Tauw en Montad samen verder aan het (door)ontwikkelen en naar de markt brengen van slimme, duurzame systemen/oplossingen - zoals wegdekreflectie - en aan de (be)leefbaarheid van de ruimtelijke omgeving.

Contactpersonen: Anno Drenth en Hans Notkamp