Tauw en Urgenda werken samen in tal van duurzame projecten

De samenwerking tussen Tauw en Urgenda - waarvoor in 2012 een intentieverklaring werd getekend met afspraken over gezamenlijke participatie in projecten die tot een duurzame samenleving leiden - begint in tal van projecten vorm te krijgen.

Voorbeelden van duurzame projecten die Tauw en Urgenda sindsdien samen hebben opgepakt, zijn:

 

  • Een sessie met de Smart Energy Planner van Tauw waarbij samen met het Duurzaam Energieteam Vlieland inzichtelijk is gemaakt welke duurzame energiebronnen potentie hebben om van Vlieland een energieonafhankelijk eiland te maken. Een nieuwe sessie met de gemeenteraad, burgemeester en wethouder van Vlieland is in voorbereiding.
  • Haalbaarheidsstudie voor waterschap Regge en Dinkel naar de mogelijkheden van zonnepanelen op rioolwaterzuiveringsinstallaties binnen het project Wij willen zon.
  • Second opinion op een analyse om op Texel slib vast te houden en te hergebruiken, zowel in de landbouw als voor biobrandstof.
  • Haalbaarheidsstudie naar bodemenergie voor het project De Groene Grachten om de technische, juridische als financiële aspecten van bodemenergie te onderzoeken en een eventuele koppeling met andere duurzame energieconcepten, zoals warmtewinning uit riool- of grachtenwater.
  • Onderzoek naar het beheer van diverse objecten (zoals sluis en bedieningsgebouw) op Texel - in samenwerking met Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier - om te inventariseren welke objecten, inclusief de directe omgeving, verduurzaamd kunnen worden.

Zie ook: Tauw tekent overeenkomst met Urgenda voor duurzamere samenleving