Tauw evalueert werkproces Waterveiligheid 21ste eeuw

DG Water, Rijkswaterstaat Waterdienst en Deltares werken samen aan het project Waterveiligheid 21ste eeuw (WV21). Het is een project dat al enkele jaren loopt en continu in beweging is geweest. RWS heeft Tauw gevraagd het interne werkproces te evalueren. De opdracht vloeit voort uit een raamcontract.

‘De omvang en complexiteit van het project Waterveiligheid 21ste eeuw maken dat het goed is om terug te kijken en te zien wat de betrokkenen ervan kunnen leren’, aldus Jikke Balkema van Tauw. ‘Daarbij gaat het niet om de inhoudelijke uitkomsten van het project, maar hoofdzakelijk over de wijze waarop DG Water, Rijkswaterstaat Waterdienst en Deltares met elkaar hebben gewerkt. Onze aanbevelingen aan de drie partijen zijn niet alleen heel nuttig voor hen, maar vormen ook handvatten voor onze eigen werkwijze bij complexe projecten.’

In het project Waterveiligheid 21ste eeuw wordt gewerkt aan een nieuwe normering voor waterveiligheid en aan de invulling van ‘meerlaagse veiligheid’. Vanaf 2009 maakt WV21 onderdeel uit van het Deelprogramma Veiligheid van het Deltaprogramma. De evaluatie heeft betrekking op het interne projectverloop van WV21 van 2007 t/m 2011.

Contact persoon: Jikke Balkema