Tauw gaat fietsprojecten begeleiden voor de provincie Zuid-Holland

De provincie Zuid-Holland heeft de ambitie om de komende vier jaar 75 fietsprojecten te realiseren om de fietsinfrastructuur in de provincie te verbeteren. Tauw gaat samen met Goudappel Coffeng circa 10 van deze fietsprojecten begeleiden vanaf initiatief tot en met de realisatie.

Deze projecten vloeien voort uit een raamovereenkomst en betreffen zowel fietsverbindingen voor woon-werkverkeer en schoolroutes als recreatieve routes tussen stedelijk en landelijk gebied. De realisatie staat gepland voor de periode 2013-2016.

Duurzame mobiliteit

Doelstelling van dit ambitieuze plan is om meer mensen op de fiets te krijgen en daarmee de bereikbaarheid van Zuid-Holland te vergroten. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met regio’s, waterschappen en gemeenten. Met dit plan zet de provincie Zuid-Holland een grote stap voorwaarts op het gebied van duurzame mobiliteit.

Combinatie Tauw/Goudappel Coffeng

De provincie heeft de verantwoordelijkheid voor de planvorming, engineering en begeleiding van de aanleg, integraal uitbesteed aan de combinatie Tauw/Goudappel Coffeng. De combinatie draagt zorg voor ondermeer verkenningen, planstudies, ramingen, ontwerpen, conditionering (waaronder grondverwerving, omgevingscommunicatie en ruimtelijke procedures), contractvorming en contractbegeleiding, en voor de uiteindelijke overdracht aan de toekomstige wegbeheerder.

De combinatie Tauw/Goudappel won met het concept duurzaam fietspad onlangs nog de publieksprijs Infra Projectteam van het Jaar 2012.

Expertise Tauw

Zie voor onze expertise op het gebied van duurzame fietspaden:

Contact persoon: Bart van Genugten