Tauw gecertificeerd op niveau 3 van de CO2-prestatieladder

Tauw heeft het CO2-bewust certificaat op niveau 3 van de CO2-prestatieladder van ProRail behaald. Hiermee zet Tauw een belangrijke stap voorwaarts in het duurzaam maken van de eigen onderneming, de adviezen en producten.

ProRail ontwikkelde de CO2-prestatieladder om bedrijven te stimuleren duurzame producten te leveren en een duurzame bedrijfsvoering te voeren.

Met het behalen van het CO2-bewust certificaat laat Tauw zien doelgericht bezig te zijn met CO2-reductie. Dit houdt in dat Tauw inzicht heeft in de CO2-voetafdruk van de bedrijfsvoering, reductiedoelstellingen heeft geformuleerd, transparant is over haar eigen CO2-uitstoot, transparant is in interne en externe communicatie en deelneemt aan diverse initiatieven op het gebied van CO2-reductie. Tauw heeft de ambitie om in drie jaar tijd 20% van de CO2-uitstoot te reduceren.