Tauw gecertificeerd voor BRL 11000: ontwerp ondergrondse installaties bodemenergie

Tauw heeft het certificaat BRL 11000 binnengehaald voor het ontwerpen van het ondergrondse deel van bodemenergiesystemen.

Bodemenergiesystemen

Voor een duurzame verwarming en/of koeling van gebouwen wordt regelmatig een bodemenergiesysteem ingezet. Bij dit systeem wordt er thermische energie uit de bodem gehaald en teruggebracht door het onttrekken en retourneren van grondwater. Er wordt dan ook wel over warmte/koude opslag (WKO) gesproken.

Onze expertise

Tauw is al meer dan 10 jaar succesvol actief op het gebied van bodemenergie. Met onze grondige kennis van de bodem en grondwaterstroming zijn we in staat om duurzame bodemenergiesystemen te ontwerpen. Hierbij richten we ons voornamelijk op het ondergrondse deel van het systeem. Voor het bovengrondse systeem werkt Tauw veelal samen met gespecialiseerde installatietechnische adviesbureaus.

AMvB Bodemenergie

Per 1 oktober 2014 dienen alle bedrijven die (advies)werkzaamheden verrichten op het gebied van bodemenergiesystemen, conform de AMvB Bodemenergie erkend en gecertificeerd te zijn voor de BRL 11000.

Meer informatie over onze expertise op het gebied van bodemenergie >>