Tauw gecertificeerd voor ISO 14001:2015

Tauw heeft opnieuw een stap gezet in de verduurzaming van zijn bedrijfsvoering met het behalen van het ISO 14001:2015-certificaat, de internationale milieunorm voor milieumanagementsystemen. Het behalen van dit certificaat past in ons beleid om milieubewust te werken, zowel bij de advisering van onze klanten als in onze eigen bedrijfsvoering.

Met het ISO 14001:2015-certificaat laten we zien dat we continu werken aan een verbetering van onze milieuprestaties, dat we voldoen aan de wet- en regelgeving en dat we de milieurisico’s van onze activiteiten beheersen. Door het structureel monitoren van emissies, afvalstromen, gebruikte grondstoffen, energie en overige milieuaspecten kunnen we onze milieudoelstellingen en behaalde resultaten concreet en inzichtelijk maken.

”Dit certificaat laat zien dat wij niet alleen met onze advisering binnen projecten willen bijdragen aan een betere leefomgeving. Onze klanten kunnen er op rekenen dat wij ook hoge eisen stellen aan de duurzaamheid en transparantie van onze eigen organisatie, en dat vragen we ook van onze leveranciers en onderaannemers”, aldus Ralph van Roessel, directeur projecten binnen Tauw. 

Onlangs behaalde Tauw ook al de hoogste trede (niveau 5) op de CO2-prestatieladder.

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.