Tauw geeft inzicht in de bodem met AR/VR tijdens netwerkevenement Bodem Breed

Op 13 november vindt in Amsterdam de 30e editie van ‘Bodem Breed’ plaats, hét jaarlijkse netwerkevenement voor bodem en ondergrond. Tijdens dit evenement wordt er aandacht besteed aan zeven interessante thema’s: stadsinrichting, bodemdaling, stoffen & nazorg, omgevingswet, bodemsanering, trends & innovaties en circulaire economie. Tauw draagt bij aan drie van deze thema’s.

Binnen elk thema zijn er sessierondes georganiseerd waarin een breed scala aan onderwerpen aan bod komt. Tauw levert een mooie bijdrage aan het evenement binnen de thema’s bodemsanering, circulaire economie en trends & innovaties.

Virtual Reality en Augmented Reality innoveren bodemprojecten
Binnen het thema ‘trends en innovaties’ organiseert Tauw een sessie over innovatieve technologieën die meer inzicht geven in onze bodem. Onderdeel van deze sessie is een workshop door ons Virtual Reality (VR) en Augmented Reality (AR) team over het door Tauw  ontwikkelde ‘Contamination model’.

Dit betreffen twee digitale 3D modellen (in VR en AR) met als doel om ondergrondse situaties inzichtelijker en toegankelijker te maken voor alle stakeholders. Denk hierbij aan de ondergrondse weergave van kabels, leidingen, verschillende grondlagen en bodemvervuiling. Het grote voordeel is dat de risico’s van verontreiniging, de noodzaak tot maatregelen en het toekomstige saneringsresultaat direct (gevisualiseerd) inzichtelijk worden, zowel voor projectexperts als bevoegd gezag en bewoners.

Op naar integraal werken met VR en AR
Een belangrijke doelstelling binnen het symposium is onder andere om integraal omgevingsbeleid op de agenda te zetten, waarbij sectoren met elkaar verbinden zodat er voor iedereen een beter resultaat ontstaat. Integraal werken wordt steeds belangrijker. Ook binnen Tauw erkennen we de meerwaarde van VR en AR binnen integrale bodemprojecten.

“Uiteindelijk is het bij dit soort bodemtrajecten belangrijk om belanghebbenden deelgenoot te maken van het proces. Door de bodem gevisualiseerd in beeld te brengen, snapt iedereen meteen wat er aan de hand is, dus iedereen kan meedenken in het totale proces. En daar hoef je echt geen bodemcursus voor gehad te hebben”, aldus Jasper Schmeits, bodemexpert bij Tauw.

De verbinding tussen thema’s als bodem en Virtual Reality geeft goed weer hoe twee totaal verschillende vakgebieden elkaar kunnen versterken.

Ben je benieuwd naar de mogelijkheden, of zie je zelf kansen om VR/AR in te zetten bij integrale projecten? Kom dan even langs bij ons VR/AR team.

Meer informatie
Uitgebreide informatie over het event, waaronder het programma, is te vinden op https://bodembreedsymposium.nl/
Meer informatie over onze expertise op het gebied van bodem & ondergrond en VR & AR is te vinden op onze website.

Meer informatie?

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.