Tauw geeft inzicht in functioneren rioolstelsel Weststellingwerf

De gemeente Weststellingwerf gaat samen met Wetterskip Fryslân een uitgebreid meetnet inrichten om inzicht te krijgen in het functioneren van het rioolstelstel en om bestaande rekenmodellen te kalibreren. Tauw is ingeschakeld voor meet- en monitoringswerkzaamheden.

Eén van de doelstellingen van de gemeente en het waterschap is om inzicht te krijgen in het functioneren van gemalen, overstorten en de werking van het rioolstelsel in het algemeen. Daarnaast is dit meettraject een pilot binnen het deelproject ‘Slimmer sturen’ van het uitvoeringsprogramma van het Fries Bestuursakkoord Waterketen (FBWK).

Tauw gaat een bestek opstellen, houdt toezicht tijdens de meetperiode, controleert de meetgegevens (validatie), en verzorgt de kalibratie van de bestaande rioleringsmodellen.