Tauw geeft structuur en richting aan stadswateren Oldambt

Tauw heeft voor de gemeente Oldambt een visie ontwikkeld voor stadswateren. Daarin zijn streefbeelden toegekend aan de gemeentelijke wateren, met daaraan gekoppeld een gewenste beeldkwaliteit en de benodigde beheers- en onderhoudsmaatregelen. Ook is een rekenmodel ontwikkeld om de totale onderhoudskosten jaarlijks te kunnen berekenen.

Masterplan

De gemeente Oldambt werkt momenteel aan het Masterplan Openbare Ruimte, waarin ruimtelijke streefbeelden voor de openbare ruimte worden ontwikkeld. In de gemeente was echter gebrek aan een samenhangende visie voor stadswateren. Het huidige beheer en onderhoud gebeurt vaak nog ad hoc en is niet gericht op de beleving door burgers. De door Tauw ontwikkelde streefbeelden (droge voeten-water, sierwater, natuurwater, doewater en vaarwater) vormen daarom een belangrijke input voor het Masterplan.

Behoud van identiteit

Er is gewerkt op meerdere gemeentelijke niveaus en schaalniveaus, waarbij zowel beleid, beleving van de burger en praktijk en uitvoering centraal stonden. Ambtenaren vanuit verschillende sectoren werden tijdens een workshop betrokken om gezamenlijk streefbeelden toe te kennen. De focus lag op behoud van de identiteit en het verhaal van het water in Oldambt.

Met het product, streefbeelden, beeldkwaliteit en rekenmodel voor onderhoudskosten heeft de gemeente Oldambt een instrument in handen om binnen het beschikbare budget te werken aan een sterkere beleving van stadswateren met behoud van de functionele identiteit. Het biedt gelegenheid voor betere communicatie tussen burgers, bestuurders, ambtenaren van andere vakgebieden en het waterschap en onderhoudspersoneel. Monitoring en evaluatie blijven daarbij noodzakelijk voor een juiste realisatie van de ambities.

Contact persoon: Pim de Kwaadsteniet