Tauw haalt niveau 5 van de CO2-prestatieladder

Tauw heeft de hoogste trede bereikt op de CO2-prestatieladder. Niveau 5 stelt niet alleen hoge eisen aan de duurzaamheid en transparantie van onze eigen organisatie, maar ook aan onze leveranciers en onderaannemers. Wij zijn trots op deze prestatie en bedanken alle betrokkenen die dit mogelijk hebben gemaakt. 

Natuurlijk blijven we ons focussen op maatregelen om de CO2-uitstoot verder te reduceren. De komende tijd gaat onze aandacht vooral uit naar verduurzaming op het gebied van mobiliteit.

De CO2-Prestatieladder van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO). is een instrument om bedrijven die deelnemen aan aanbestedingen te stimuleren tot CO2-bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. Een hogere score op de ladder wordt beloond met een concreet voordeel in het aanbestedingsproces.