Tauw haalt raamcontract waterbodemonderzoek Port of Rotterdam binnen

Tauw heeft een nieuw raamcontract binnengehaald voor het uitvoeren van waterbodemonderzoek voor de Port of Rotterdam voor de komende 3 jaar; van 2015 tot en met 2017. Na een Europese aanbesteding zijn van 10 geïnteresseerde marktpartijen er nu twee definitief contractant geworden.

Havenvisie

De verwachting is dat de komende jaren er nog veel waterbodemonderzoeken nodig zijn. De Rotterdamse havens en de zeehavens van Dordrecht en Vlaardingen moeten in de nabije toekomst bereikbaar blijven voor steeds grotere schepen met meer diepgang. Neem bijvoorbeeld de komst van het grootste containerschip ter wereld, de CSCL Globe, en de komst van de Pieter Schelte, het grootste hefvaartuig ter wereld dat constructies van onder meer olieplatforms in één stuk kan vervoeren. Beide schepen zijn niet eerder in Rotterdam geweest. Het Havenbedrijf Rotterdam investeert de komende jaren in de revitalisering van de bestaande havengebieden.

Verdieping Nieuwe Waterweg en Botlekhaven

Een belangrijk speerpunt is de bereikbaarheid voor havengebonden bedrijven. Een voorbeeld hiervan is het project Verdieping van de Nieuwe Waterweg en Botlekhaven. Het verdiepen van de Nieuwe Waterweg is van essentieel belang voor de gewenste bereikbaarheid van grotere schepen in de Botlek. In de Botlek wordt jaarlijks 50 miljoen ton overgeslagen. De Botlek moet in de toekomst geschikt worden gemaakt voor diepere ligplaatsen: van Panamax-klasse schepen (maximale diepgang 13–14 m) naar Aframax-klasse schepen (maximale diepgang 15–16 m).
Bij het verdiepen van de Nieuwe Waterweg zal circa 5,5 miljoen m3 waterbodem vrijkomen waarvan de bestemming nog niet geheel vastligt.

Nautische baggerwerkzaamheden

Tauw voert binnen dit project op het moment zeer grootschalige waterbodemonderzoeken uit. Nautische baggerwerkzaamheden vragen een andere aanpak dan regulier waterbodemonderzoek. De afstemming tussen het beleid, de beoogde afzet (met verschillende bevoegde gezagen) en de vertaling naar een praktische uitvoering spelen hierbij een cruciale rol. Daarnaast spelen er in het havengebied ook factoren mee zoals (extreme) weersomstandigheden, getijdenwerking, drukke en grote scheepvaart en de mogelijke aanwezigheid van niet-gesprongen explosieven (NGE).

Contactpersoon: Remco Pikaar