Tauw helpt bij opruimen POP pesticiden in Vietnam

Het Ministry van Natural Resources and Environment in Vietnam is een pilot gestart met het opruimen van een groot aantal met POP pesticiden verontreinigde locaties. Tauw helpt bij het coördineren van de opruimwerkzaamheden.

De sterk verontreinigde grond en afval/resten van POP pesticiden zijn in het verleden opgeslagen in betonnen bunkers, kuilen en in enkele gevallen in stores. Om ervaring op te doen, worden tijdens de pilot 9 sites opgeruimd waarbij circa 1000 ton sterk verontreinigde grond en pure POP pesticiden worden opgegraven, verpakt en vernietigd.

De pilot wordt door de Wereldbank/ United Nations Development Programme (UNDP) gefinancierd en uitgevoerd door een special opgericht Project Management Unit (PMU) binnen het Ministry of Natural Resources and Environment of Vietnam.

Rol van Tauw

Tauw is technisch adviseur van de PMU. Op 10 juni is gestart met het daadwerkelijk opruimen van de sites. Tauw is in Vietnam aanwezig om deze schoonmaakactie in goede banen te leiden. Tauw assisteert ondermeer het PMU bij bij de uitvoering en bij het milieukundig en veiligheidkundig toezicht tijdens de uitvoering.

POP pesticiden

In 50’er tot 70’er jaren zijn wereldwijd grote hoeveelheden POP pesticiden gebruikt om de voedselproductie te doen toenemen. POP Pesticiden werden op grote schaal gebruikt als bestrijdingsmiddel in de landbouw, maar zijn inmiddels in veel landen verboden. Dit heeft geleid tot ophoping van grote hoeveelheden POP pesticiden die niet altijd goed zijn behandeld en opgeslagen. Daarmee vormen ze een groot gevaar voor de omgeving en de gezondheid van mensen.

Tauw is wereldwijd actief bij het opsporen van POP pesticiden en het saneren van met POP pesticiden verontreinigde sites. Samen met de (lokale) overheden werken wij aan een veilige opslag en vernietiging van deze giftige stoffen en het saneren van verontreinigde sites. Ook geven wij trainingen aan overheden (capacity building) in het kader van de implementatie van the Stockholm Convention on POP.

Contact persoon: Boudewijn Fokke